Matematyka

Matematyka
czarek343
2021-09-27 08:59:35
Liczbę 7 i 5/9 przedstaw na 5 sposobów w postaci: a) sumy dwóch licz mieszanych b) różnicy dwóch liczb mieszanych...
Odpowiedz
Matematyka
byntka
2021-09-27 08:39:05
Jaki warunek musi spełniać m, aby punkty R, S, T nie były wspólniniowe. a) R= ( -1, 0)            S= (0, 2)             ...
Odpowiedz
Matematyka
Licho155
2021-09-27 08:11:45
napisz 10 przykładów proporcji i 2 przykłady zadań tekstowych typu :1:10= 2:20 1:5= 20:100...
Odpowiedz
Matematyka
gosiula185
2021-09-27 07:44:25
siema pomoże mi ktoś w zadaniu domowym z matmy                                                                   ...
Odpowiedz
Matematyka
loki3
2021-09-27 07:10:15
Udowodnij tożsamość trygonometryczną a)  (1+cos x)(1-cos x) = sin^2 x b)  cos x sin^2 x+cos^3 x=cos x Może i jest to proste, ale nie mam zu...
Odpowiedz
Matematyka
Peiner1973
2021-09-27 06:01:55
1.   wyznacz przedziały monotoniczności funkcji f(x)=-6x+x^2 2.   oblicz najmniejszą wartość funkcji f(x)=2(x+3)(x-5) 3.   zapisz w postaci...
Odpowiedz
Matematyka
mójrozum
2021-09-27 05:27:45
Ile rozwiązań ma równanie ? + obliczenia...
Odpowiedz
Matematyka
madziacsi
2021-09-27 05:07:15
proszę o rozwiązanie zadani z opisem ( wytłumaczeniem);   Liczba naturalna której suma cyfr jest podzielna przez 3 ma dokładnie 4 dzielniki . P...
Odpowiedz
Matematyka
julciol32
2021-09-27 04:33:05
Z żółtego worka wybieramy licznik ułamka, a z zielonego mianownik. Wypisz wszystkie ułamki, które można otrzymać w ten sposób. Podaj ułamki...
Odpowiedz
Matematyka
gresiek1
2021-09-27 04:12:35
Narysuj wykres funkcji f(x)= -3x+2, gdzie x jest liczbą naturalną mniejszą od 7 ....
Odpowiedz
Matematyka
123698745
2021-09-27 03:45:15
1. Ułóz równanie i oblicz: Tomek i michał zbierają znaczki. Tomek ma 3 razy więcej znaczków niz Michał, a razem mają 84 znaczki.Ile znaczkó...
Odpowiedz
Matematyka
yahoo00
2021-09-27 03:11:05
Skanowanie 30 stron trwało 15 minut. Ile sekund zajęło średnio skanowanie jednej strony? (zapisz obliczenia)...
Odpowiedz
Matematyka
aneti655
2021-09-27 02:57:25
Zapisz równanie prostej w postaci ogólnej. a) y= 2x + 5 b) y = 1/2x-4 c) 3y - 5x= 8   Zamień równania prostych z postaci ogólnej na postać kie...
Odpowiedz
Matematyka
MałaElizka
2021-09-27 02:36:55
Jaki warunek musi spełniać m, aby punkty R,S,T nie były współliniowe? NAGRADZAM   a) R= ( -1, 0)     S= (0, 2)      T= (m, 4) b) R= ( 0, ...
Odpowiedz
Matematyka
VanPeran
2021-09-27 02:30:05
Ola ma 37zł oszczędzności, a kasia 13zł. Dziewczynki postanowiły nadal oszczędzać. Ola będzie odkładać po 8zł miesięcznie. Po ile złotyc...
Odpowiedz
Matematyka
maay
2021-09-27 02:09:35
w jakiej kolejności podaje sie wymiary ?? np jak jest 3 cm , 4 cm i 10 cm ?? to co bedzie wysokościom aa co długościom podstaw ? ( prostopadłoś...
Odpowiedz
Matematyka
Anuśkka1A
2021-09-27 01:28:35
Uzupełnij tabelę tak aby wielkości x i y były wprost proporcjonalne .   Zad w załączniku ; ) ...
Odpowiedz
Matematyka
DIABELOO
2021-09-27 01:21:45
Hej! Mam zadanie z matmy z prostopadłościanów i nie umie kompletnie go zrobić! Pomóżcie! a oto treść:  Piotr chciał uzbierać pieniądze na...
Odpowiedz
Matematyka
Konto usunięte
2021-09-27 01:08:05
która z podanych par liczb jest rozwiązaniem układu a) y=2x+1 4x+y=13       (5,2) (-2,5) (2,5)   b) x+3y=60 x+5y=-17   (2,8) (0,3) (8,2) ...
Odpowiedz
Matematyka
pomocy33
2021-09-27 00:47:35
Rozwiąż równania: a)5x-8=12 b)3,4+4y=13.8 c)12x-4=8x+12 Suma dwóch liczb wynosi 18. Jedna z nich jest o 5 mniejsza od drugiej znajdź te liczby r...
Odpowiedz
Matematyka
Siluchna
2021-09-27 00:40:45
w klatce znajduje się 10 królików w tym 4 samce. wybrano losowo 2 króliki.Oblicz prawdopodobieństwo wyboru jednego samca i jednej samicy....
Odpowiedz
Matematyka
srhy
2021-09-27 00:20:15
Narysuj kwadrat ABCD i wyznacz jego obraz w symetrii względem punktu, który a] leży poza tym kwadratem, b] jest wierzchołkiem tego kwadratu, c] l...
Odpowiedz
Matematyka
weracia5
2021-09-27 00:06:35
równoległobok : .........................są parami równe i równoległe ....................................są prostopadłe .......................
Odpowiedz
Matematyka
sroka6
2021-09-26 23:59:45
Dany jest kwadrat o wierzchołkach A=(-4,2) B= (6,-2). Wyznacz promień okręgu opisanego na tym kwadracie...
Odpowiedz
Matematyka
ammellowa
2021-09-26 23:46:05
Z wierzchołka trapezu można poprowadzić jedną wysokość . Prawda czy fałsz . Na jutro !!! proszę !...
Odpowiedz