Matematyka

Matematyka
rej
2021-04-08 09:46:25
Zimą dyrektor szkoły postanowił zrobić lodowisko . Najpierw wylano na powierzchnie boiska szkolnego pewną ilość wody ,która utworzyła warstw...
Odpowiedz
Matematyka
smile89211
2021-04-08 08:44:55
turysta pierwszego dnia wędrówki przeszedł 21 km w ciągu 6 godzin . drugiego dnia przebył 26 km w ciągu 8 godzin a trzeciego 17 km w ciągu 5 g...
Odpowiedz
Matematyka
andzia27105
2021-04-08 08:17:35
Do beczki (50litrów) wlewano porcjami nastepujące ilości litrów wody :15całych1/2, 6całych3/4, 2całe1/5, 13całych7/10, 10calych4/25, 1cała7/...
Odpowiedz
Matematyka
topcanka
2021-04-08 07:16:05
(5^3:1 2/3+6 1/2)*2=...
Odpowiedz
Matematyka
Arek1992
2021-04-08 07:02:25
dane są dwie liczby dodatnie .jedna z tych liczb jest o 3 mniejsza od drugiej,a ich stosunek jest  jak 75 do 100 wyznacz te liczby  prosze o pomo...
Odpowiedz
Matematyka
doorotka15
2021-04-08 06:55:35
Podaj w postaci jednej potęgi: [latex]2^{4,5} - 12 * 2^{0.5} [/latex]...
Odpowiedz
Matematyka
styxin
2021-04-08 06:21:25
Rownania,nierowności, prosze podawac pelne rozwiazanie nie wyniki tylko...
Odpowiedz
Matematyka
madziorek96
2021-04-08 06:14:35
Zad.4/80 Matematyka Wokół Nas.: oblicz średnia arytmetyczna pięciu liczb, z których pierwsza jest równa b a każda następna jest o 2 większa...
Odpowiedz
Matematyka
TancerkaL6
2021-04-08 06:00:55
Potrzebne na jutro! ad1 Uzupełnij tabelkę: Liczba        Zaogrąglij do setek | Do tysięcy | Dziesiątek tysięcy | Setek tysiecy 712 50...
Odpowiedz
Matematyka
Sa5m1
2021-04-08 05:47:15
uzasadnij że nie istnieje kąt alfa ϵ <0 stopni ; 180 stopni> spełniający równanie: a.) 5- 2/3 sin alfa =3 b.) 1/3 coss alfa + 1/4 = 1/2 cos...
Odpowiedz
Matematyka
MBB
2021-04-08 05:26:45
1.  Rozwiąż równania wielomianowe:a.-2x^2+x+1=0  b. x^4+8x^2=9 2. Oblicz wartość wyrażeń:(2x-1)/(4x^2-1),dla x=0 b. (2x^6-5x^5)/(15x^4-6x...
Odpowiedz
Matematyka
Kojak93
2021-04-08 04:32:05
jak obliczyć taki logarytm, bardzo proszę o szybką pomoc log[latex] log_x frac{1}{27} [/latex]=-3...
Odpowiedz
Matematyka
klaudia142
2021-04-08 04:04:45
Rozwiąż równanie a) 3(2x-7) - (7x-13) = -10 b) -2(-27-3x)= -3(2x-10) c) 3x = x-(1-(x-3)) d) 5x-(2x+(3-x))=11 e) 1-(x-(x-(x-1)))=0...
Odpowiedz
Matematyka
kasiaiwiki
2021-04-08 03:44:15
Znajdz pierwiastki wielomianu  W (x)=2xdo3-8x...
Odpowiedz
Matematyka
edytaaxd
2021-04-08 03:37:25
1.Przekątna ściany bocznej sześcianu ma długość 6√2 cm.Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego sześcianu....
Odpowiedz
Matematyka
nicqpicq
2021-04-08 03:30:35
Bardzo proszę o pomoc mam zadania które muszę zrobić i nie wiem naprawdę jak to zrobić ;c Oto te zadania : 1.Na kwadratowej ścianie o boku d...
Odpowiedz
Matematyka
czarnaaa123
2021-04-08 03:23:45
1)dany jest ciag i wzorze ogolnym an=3n do2-2n+1.oblicz wyraz an+1                                   2)dany jest ciag an=n do3-4n d...
Odpowiedz
Matematyka
sandruu
2021-04-08 02:56:25
Wyznacz równanie prostej na której leży wysokość równania ABC, jeśli wychodzi ona z punktu C(1,6) na bok AB.Pozostałe wierzchołki trójkąta...
Odpowiedz
Matematyka
skinu44
2021-04-08 02:08:35
Proszę o zrobie wszystkich zadań z wszystkimi wyliczeniami....
Odpowiedz
Matematyka
zuzannka
2021-04-08 01:54:55
Zapisz w prostszej postaci... Pierwiastek 3 do potęgi 3 - 1/5 (jedna piąta) pierwiastek 75 + 2pierwiastek 48 = ...
Odpowiedz
Matematyka
Leoś12
2021-04-08 01:41:15
zadanie 1 proszę na dzisaj...
Odpowiedz
Matematyka
MyceQ331
2021-04-08 01:00:15
Prosze pomocy! Kąty wierzchołkowe i przyległe można zobaczyć w kole karuzeli.Jaką miarę mają najmniejsze kąty wierzchołkowe widoczne na ilu...
Odpowiedz
Matematyka
wichura98
2021-04-08 00:53:25
1.pole czworokąta foremnego jest równe 36cm². oblicz promień koła opisanego na tym czworokącie. 2.Oblicz pole sześciokąta foremnego o boku 4c...
Odpowiedz
Matematyka
JoY1899
2021-04-08 00:32:55
wyciagiem krzeselkowym mogą jechać po dwie osobyna każdym krzesełku.Jaś jest dziewiaty w kolejce.Na ktorym z kolei wolnym krzeselku usiadzie....
Odpowiedz
Matematyka
nicniewiem1
2021-04-08 00:12:25
Bok kwadratu ma długość 13 cm.Pole tego kwadratu jest równe. Chce żęby były obliczenia to dam naj...
Odpowiedz