Matematyka

Matematyka
zieluu666
2021-04-10 22:21:45
Wyznacz dziedzine funckji oraz naszkicuj wykres: [latex] f(x)=ax^{2} + (2a+4)x - a^{2} + 3a - 2 [/latex]...
Odpowiedz
Matematyka
mirrokr
2021-04-10 21:33:55
Mały zakład mebli tapicerowanych ma w swojej ofercie sofy w cenie 2500zł za sztukę i fotele w cenie 750zł za sztukę- łącznie 15 sztuk, Warto...
Odpowiedz
Matematyka
alutka72
2021-04-10 21:20:15
W sklepie PSI RAJ było 47 kg karmy dla psów i 52 kg karmy dla kotów . W ciągu dnia sprzeano 21 kg karmy dla psów i 30 kg karmy dla kotów . Ile ...
Odpowiedz
Matematyka
jarzyna
2021-04-10 21:13:25
jak oblicza się ? -np.3/5 * 6  wytłumaczcie proszę krótko i zwięźle !!!    na przykładzie   !!!...
Odpowiedz
Matematyka
monczasta
2021-04-10 20:52:55
Witam, zadania w załączniku. Oferuję 80pkt + NAJ...
Odpowiedz
Matematyka
wachnies199635
2021-04-10 20:46:05
(3 ÷ 2)^-6 × (3 ÷ 2)^2 × 9^4 / 8^3 ...
Odpowiedz
Matematyka
leman113
2021-04-10 20:39:15
Dana jest funkcja kwadratowa y=2xdo kwadratu + 5x - 3. a) wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli, będącej wykresem tej funkcji i zapisz jej w...
Odpowiedz
Matematyka
xanetkax
2021-04-10 20:18:45
1. Oblicz a jesli liczba o 12% wieksza od a jest rowna 14. 2. W szkolnym konkursie recytatorskim Kasia uzyskala 180pkt na 200 mozliwych natomiast Ar...
Odpowiedz
Matematyka
Termik
2021-04-10 20:11:55
Oblicz pole sześciokąta foremnego o boku 4cm . Wzory i wgl obliczenia mają byc dobre rozumiecie jak ktos zroumie i dobrze wyjdzie dam naj naj na...
Odpowiedz
Matematyka
89ola5
2021-04-10 19:44:35
12 ! + 13! i to wszystko w ułamku na dole przez 14!...
Odpowiedz
Matematyka
klaudia0
2021-04-10 19:03:35
Potrzebuje to zadanie na już !! . Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym o polu 32cm (kwadratowe) .Oblicz objętość i pole powie...
Odpowiedz
Matematyka
agusika53
2021-04-10 18:49:55
Zapisz w kolejności rosnącej liczby: a= 2,34343434..., b= 2,3(45),c= 2,3(43), d= 2,3(4), e=2,345345345..., f= 2,(34), g= 2,34(5), h= 2,(345)....
Odpowiedz
Matematyka
tib
2021-04-10 18:43:05
1.ile wyrazów ciągu okreslonego an=(n+1)(n-5) jest ujemnych ? uzasadni 2.wyznacz ciąg arytmetyczny (tzn oblicz a1 oraz r) gdy a2=0 i a3=9...
Odpowiedz
Matematyka
kasia14365
2021-04-10 18:22:35
Rozwiąż równania a) x2-2x-3 > 0 b)(4-x) (x-5) > 0 c) -x2 + x < 0...
Odpowiedz
Matematyka
asia15108
2021-04-10 18:02:05
Dany jest ciag geometryczny: 16,4,1...Oblicz sume siedmiu jego poczatkowych wyrazow. (chodze do zaocznej szkoly i poczebuje pomocy)...
Odpowiedz
Matematyka
Mróweczka1616
2021-04-10 17:55:15
Prosty odcinek autostrady dlugosci 3 km na mapie ma dlugosc 6mm. W jakiej skali sporzadzono mape? Zapisz wszystkie obliczenia....
Odpowiedz
Matematyka
anti98
2021-04-10 17:21:05
W trójkącie IABCI boki mają długość IABI=2 i1/3cm IBCI=3cm IACI=4i1/2. Obwód trójkąta A1 B1 C1 podobnego do trójkąta ABC i jest równy 59c...
Odpowiedz
Matematyka
stasiu08
2021-04-10 17:07:25
Doprowadź wyrażenie (5√3x - x√3)^2 so najprostszej postaci....
Odpowiedz
Matematyka
asiaczek13
2021-04-10 17:00:35
Zad 1. Dane są wielomiany: [latex]W (x)=-6x+3, P (x)=x ^{2} +2x-1, Q(x)=5x ^{3}-x+4[/latex] Wyznacz: [latex] frac{1}{3}W(x)(P(x)-Q(x)) [/latex...
Odpowiedz
Matematyka
kicia34
2021-04-10 16:05:55
Rozwiąż równanie 2x^3 + 3 = x^2 + 6x...
Odpowiedz
Matematyka
smyku5
2021-04-10 13:56:05
Oblicz, ile stopni ma kąt /alpha ze str 73...
Odpowiedz
Matematyka
esprittt
2021-04-10 13:35:35
jak tą liczbę sie pisze 100,000???...
Odpowiedz
Matematyka
dzobal94
2021-04-10 13:08:15
Do zieleniaka przywieziono 1260 kg ziemniaków. Pierwszego dnie sprzedano 2/3 ogólnej ilości ziemniaków, drugiego dnia- 5/6 reszty. Ile kg ziemnia...
Odpowiedz
Matematyka
lola1616
2021-04-10 11:39:25
wyznacz wszystkie wartości parametru m dla których funkcja f(x)=(m^3+m-10)x-5 jest malejaca....
Odpowiedz
Matematyka
biskupleban
2021-04-10 11:12:05
Każdy z rysunków przedstawia graniastosłup i jego podstawę.Odczytaj z rysunku długości potrzebnych odcinków i oblicz najpierw pole podstawy gr...
Odpowiedz