Matematyka
Aneczka2006
2017-06-25 20:14:45
są podane wartości : a)było 5,1% jest 4,2% b) 2,3% jest 3,2% c) 1,3 % jest 1,6% OBLICZYC PROCENT ZMIAN jak to sie robi ?
Odpowiedź
koza001
2017-06-25 22:42:00

procent zmian = o ile procent wzrosła, o ile procent zmalało poniższe wzory działają ZAWSZE, obojętnie co pod nie podstawiasz, czy będą to liczby mianowane (długość, objętość itp), czy też niemianowane [latex]o ile procent wzroslo = cfrac{wieksza liczba-mniejsza liczba}{mniejsza liczba}[/latex] [latex]o ile procent zmalalo = cfrac{wieksza liczba-mniejsza liczba}{wieksza liczba}[/latex] i wielkość tę wyrażasz w procentach (czyli wynik mnozysz 100%) a) było 5,1% jest 4,2% o ile procent obniżono oprocentowanie [latex]cfrac{5,1\%-4,2\%}{5,1\%}=cfrac{0,9\%}{5,1\%}=cfrac{9}{51}=cfrac{3}{17}=frac{300}{17}\%=17frac{11}{17}\%[/latex] b) 2,3% jest 3,2% o ile procent podniesiono oprocentowanie [latex]cfrac{3,2\%-2,3\%}{2,3\%}=cfrac{0,9\%}{2,3\%}=cfrac{9}{23}=frac{900}{23}\%=39frac{2}{23}\%[/latex] c) 1,3 % jest 1,6% o ile procent podniesiono oprocentowanie [latex]cfrac{1,6\%-1,3\%}{1,3\%}=cfrac{0,3\%}{1,3\%}=cfrac{3}{13}=frac{300}{13}\%=23frac{1}{3}\%[/latex] tada

Dodaj swoją odpowiedź