Fizyka
lukiblade
2017-06-25 20:55:45
Do zrodla o napieciu 9V podlaczona szeregowo 2 oporniki 50 i 100 ohm oblicz moc pradu w oporniku 100 ohm
Odpowiedź
olush133
2017-06-26 02:46:26

U = 9 V R₁ = 50 Ω R₂ = 100 Ω P₂ = ? [latex]P_2 = U_2 * I [/latex] [latex]I = frac{U}{R_1 + R_2} [/latex] [latex]I = frac{9V }{150 Omega} = 0,06 A [/latex] w połączeniu szeregowym I = const [latex]R_2 = frac{U_2}{I } /* I [/latex] [latex]U_2 = R_2 * I [/latex] [latex]U_2 = 100 frac{V}{A } * 0,06 A = 6 V[/latex] [latex]P_2 = 6 V * 0,06 A = 0,36 W[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź