Matematyka
101079
2017-06-25 22:58:45
1. Dzielna jest 6 razy większa od dzielnika. Jaki będzie iloraz i dlacego? 2. Dzielna jest 6 razy większa od ilorazu, jaki jest dzielnik?
Odpowiedź
Baniak9
2017-06-26 01:23:17

1. Odp. 6 Ponieważ 6 : 1 = 6 lub 18 : 3 =6 2. Odp. 6 Ponieważ 6 : 6 = 1 ( 1 * 6 = 6) lub 18 : 6 = 2 ( 2 * 6 = 18)

Dodaj swoją odpowiedź