Chemia
Ania154
2017-06-25 23:19:15
Spośród podanych tlenków wybierz zestaw tych, które mogą reagować z wodnym roztworem wodorotlenku sodu. A. CaO, Al2O3, SO2 B. ZnO, CO2, SO3 C. ZnO, CO, P4O10 D. CO, MgO, Al2O3
Odpowiedź
ksycz
2017-06-26 05:10:14

Odpowiedź B. jest prawidłowa.

justa1171
2017-06-26 05:11:29

Poprawna jest odpowiedź B. 2NaOH + ZnO + H₂O ------> Na₂[Zn(OH)₄]  CO₂ + 2NaOH -----> Na₂CO₃ + H₂O SO₃ + 2NaOH ------> Na₂SO₄ + H₂O :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź