Chemia
ołówek11
2017-06-25 23:26:05
20ml 2%-owego roztworu HCl rozcienczono woda do 100ml. Oblicz pH roztworu przed oraz po rozcienczeniu. Gestosc HCl 1,18g/cm3
Odpowiedź
lusia141414141414
2017-06-26 01:01:10

Cp=(masa substancji(ms)/masa roztworu(mr))*100% Ewentualnie Cp=(objętość substancji(Vs)/objętość roztworu(Vr))*100% Dane masz Cp=2% i początkowe Vr=20ml Więc skorzystamy z drugiego wzoru. 2%=Vs/20ml*100% 0,02*20=Vs => Vs=0,4ml. masa=objętość*gęstość więc masa to 0,4*1,18=0,472grama Mas molowa M HCl to 36,46g/mol. Obliczamy liczbę moli (potrzebna do stężenia molowego, a ono do pH). n=ms/M=0,472/36,46=0.013mola Stężenie molowe C=liczba moli/objętość(wyrażona w dm^3) C1 przed rozcieńczeniem, C2 po rozcieńczeniu C1=0,013/0,02 (zamiana jednostek zaszła!) =0,647M C2=0,013/0,1=0,13M HCl+H2) ->H30++ + Cl-  pH= -log(ze stężenie jonów H30+) Stężenie H30+ = C obliczonemu, bo dysocjacja HCl zachodzi całkowicie.  Resztę wstawiasz do kalkulatora i masz wyniki ;) w sensie pH1= -log(0,647) pH2= -log(0,13)

Dodaj swoją odpowiedź