Matematyka
gabi717
2017-06-26 00:07:05
1. Oblicz w pamięci resztę, którą otrzymasz, kiedy: a) Dasz 2 zł, a masz zapłacić 1,36 zł b) Dasz 5 zł, a masz zapłacić 2,45 zł c) Dasz 10 zł, a masz zapłacić 7,11 zł 2. Oblicz w pamięci, ile lat miała w 2010 roku osoba, która urodziła się: a) w 1996 roku, b) w 1953 roku, c) w 1978 roku. 3. Małgosia ma wstążkę o długości 160 cm. Oblicz w pamięci, ile centymetrów wstążki zostanie za każdym razem, gdy Małgosia odetnie najpierw 37 cm, potem 44 cm, a na końcu 55 cm wstążki. PROSZĘ O SZYBKĄ ODP! :(
Odpowiedź
szkielet1999
2017-06-26 00:20:54

Witaj :) [ zadanie 1 ] [a] 0,64zł ( jak liczyłam w pamięci : [latex]2- 1,36 = 0,64[/latex] ) [b] 2,55zł ( [latex]5 - 2,45 = 2,55[/latex] ) [c] 2,89zł ( [latex]10 - 7,11 = 2,89[/latex] ) [ zadanie 2 ] [a] 14 ( jak liczyłam w pamięci : [latex]2010 - 1996 = 14[/latex] ) [b] 57 ( [latex]2010-1953=57[/latex]) [c] 32 ( [latex]2010 - 1978=32[/latex] ) [ zadanie 3 ] długość wstążki : 160cm zostanie : 24cm jak liczyłam w pamięci : ( [latex]160 - 37 = 123[/latex] ) ( [latex]123 - 44 = 79[/latex] ) ( [latex]79 - 55 = 24 [/latex] ) Mam nadzieję, że pomogłam.

Bartek5035
2017-06-26 00:22:09

Obok każdego wyniku bedziesz miał/miała Obliczenia :) Zad1 a) 0,64zł              2- 1,36 = 0,64b) 2,55zł              5 - 2,45 = 2,55 c) 2,89zł              10 - 7,11 = 2,89  Zad2  a) 14 lat      2010 - 1996 = 14  b) 57 lat    2010-1953=57 c) 32lat     2010 - 1978=32  Zad 3  Wstążka cała 160 cm Po odcięciu   : 24 cm  160 - 37 = 123  123 - 44 = 79 79 - 55 = 24   Daje naj!!

Dodaj swoją odpowiedź