Fizyka
karolinka33891
2017-06-26 02:16:55
Wyliczyć ciepło wyemitowane z nagrzanego dachu o powierzchni 15m^2 w ciągu 3.5h jeśli jego temp. wynosi 65 stopni a stała o (Stefana-boltzmana) 5.67*10^-4 W*m^-2 K^-4, temperature otoczenia pominąć i współczynnik emisyjnności przyjąć=1. Jaki byłby koszt wytworzenia grzejnikiem elektrycznym tego rozproszonego ciepła zakładając cene 1kWh=0.5 zł oraz 1kWh=3.6MJ Interesuje mnie głównie wyprowadzenie wzoru.
Odpowiedź
szamanos
2017-06-26 07:34:05

[latex]o= frac{E}{T^4} \ E=oT^4\ frac{P}{S} =oT^4\ P=oT^4S\ frac{Q}{t} =oT^4S\ Q=oT^4St\ =5,67*10^{-4} W/(m^2*K^4)*1,3*10^{10}K^4*15m^2*3,5*3600s\ =1,39*10^{12}J=386111kWh=386111*0.5 zl=193055,5zl\[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź