Matematyka
hjartat
2017-06-26 05:35:05
Sprawdż jaką wartość ma funkcja f(x) = 3x - 6 dla [latex]x = 3frac{2}{3}[/latex]
Odpowiedź
natusia100
2017-06-26 06:29:13

[latex]\3 frac{2}{3} = dfrac{11}{3} \ \ \f(dfrac{11}{3} )=3cdotdfrac{11}{3} -6 = 11-6=5[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź