Matematyka
budrysek94
2017-06-26 06:09:15
Dane są dwa kwadraty . w pierwszym pole wynosi 12cm2 a w drugim przekątna ma długość 6 cm oblicz skale podobieńśtwa tych kwadratów
Odpowiedź
mati2121
2017-06-26 12:14:10

P₁ = 12 cm² d₁²/2=12  (z wzoru na pole rombu) d₁² = 24 d₁=√24=2√6 cm k= 2√6 : 6 k=√6/3

Dodaj swoją odpowiedź