Matematyka
sajunia112
2017-06-26 06:16:05
dane są dwa wielokąty podobne pierwszy ma obwód 12 cm a drugi ma obwód o 16 cm większy i pole równe 98 cm^2 oblicz pole pierwszego wielokąta
Odpowiedź
pilne19
2017-06-26 13:06:41

Obwod₁ = 12 cm obwod₂ = 12+16=28 cm P₂=98 cm² Skala podobienstwa f₁:f₂ = 12/28 = 3/7 Stosunek pól powierzchni f₁ : f₂ = (3/7)² = 9/49 P₁ : P₂ = k² P₁ = 9/49 * 98 = 9 * 2 = 18 cm²

Dodaj swoją odpowiedź