Matematyka
beti734
2017-06-26 07:24:25
Dany jest trójkąt rownoboczny abc, w którym zaznaczone są wysokości. Jeżeli punkt przecięcia nazwiemy s to zachodzi związek |SA| = 103 Wysokość,obwód,pole tego trójkąta jest równe ?
Odpowiedź
19crazy96
2017-06-26 10:18:35

|SA|=2/3 h 2/3 h = 10/3   /:2/3 h=10/3 * 3/2 = 5 a√3/2 = 5 a= 5*2/√3 = 10√3/3 Obwod  3a = 10√3 P=a²√3/4 P=(10√3/3)²*√3/4 = 100 * 3*√3/(9*4)= 25√3/3

Dodaj swoją odpowiedź