Matematyka
LadyMadame
2017-06-26 11:03:05
Oblicz pole trojkata równoramiennego, w którym podstawa ma długosc 24 cm a kąt nachylenia ramienia do podstawy ma 30 stopni.
Odpowiedź
AlusSiaa
2017-06-26 12:41:22

a - podstawa = 24 cm α - kąt nachylenia ramienia = 30° h - wysokość trójkata h : (a/2) = tgα = tg30° = √3/3 h : 12 = √3/3 h = 12√3/3 =4√3 cm P - pole trójkąta = 1/2 * a * h = 1/2 * 24 cm * 4√3 cm = 12 cm * 4√3 cm =  = 48√3 cm²

Seku
2017-06-26 12:42:37

a=24cm 1/2 a=12 cm z zalezności boków w trójkącie 30 90 60 1/2 a=h√3 h=12/√3 =12√3/3 h=4√3 cm P=1/2 ah P=12*4√3 P=48√3 cm²

Dodaj swoją odpowiedź