Fizyka
Kamileczka00
2017-06-26 11:44:05
Do wanny zawierającej 100 l wody o temp 20 °C wlano tyle wody o temp. 80 °C ze koncowa temp. wynosila 40 °C Do wanny wlano: A) 80 L B) 60 L C) 40 L D) 50 L Prosze o wytlumaczenie wzorow i oczywocie obliczenia:) daję naj!
Odpowiedź
kiciusa
2017-06-26 16:43:50

Temperatura mieszaniny wody o roznych temperaturach  jest rowna sumie iloczynow mas i ich temperatur. Straty ciepla zaniedbujemy. 1 l wody ma mase 1 kg. [latex]\m_1cdot t_1+m_2cdot t_2=t(m_1+m_2) \ \100cdot20^o+m_2cdot80^o=40^o(100+m_2) \ \2000+80m_2=4000+40m_2 \ \80m_2-40m_2=4000-2000 \ \40m_2=2000 /:40 \ \m_2=50 kg \ \Odp. B.[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź