Matematyka
przekuteuszy
2017-06-26 13:40:15
Wskaż parę równań, które są spełnione przez tę samą liczbę. A 2x = 10 i 1/5x - 3 = 2 B 4(1-x) + 6 = 10 i 4 - x = 5 C 5 + x = 12 i x-4/3 = 1 D 7 - 2(x+2) = -3 i x: 6 =3
Odpowiedź
rex690
2017-06-26 17:40:28

Spełnione przez tę samą liczbę - żadne a)x=5 x-15=10 x=25 b)4-4x+6=10 -4x=0 x=0 x=-1 c)x=7 x=2 i 1/3 d)-2x=-3-7-4 x=7 x:6=3 x=18

Dodaj swoją odpowiedź