EdB
rysiuxdd
2017-06-26 14:41:45
1. Co robić przed,w trakcie i po powodzi 2.Co robić gdy wybuchnie pożar
Odpowiedź
XhunterPL888
2017-06-26 18:31:36

Przygotowanie do powodzi: - miej włączone radio lokalnej stacji, w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania, - przenieś miejsca sypialne i wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku, - przygotuj w bezpiecznym miejscu lekarstwa, dowody tożsamości (również akty urodzenia), kosztowności, pieniądze i papiery wartościowe, dokumenty dotyczące domu i posiadanych gruntów, dokumentację działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe, - pojazdy z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca, - zabezpiecz budynek - przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi, przygotuj worki z piaskiem, W trakcie powodzi: - wyłącz instalację elektryczną i gazową oraz zabezpiecz sieć kanalizacyjną lub szambo, - w razie zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń na numer alarmowy 112, - w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny, - jeśli posiadasz telefon komórkowy, miej go zawsze przy sobie i zadbaj, aby bateria była naładowana, - miej przy sobie apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne, używane przez domowników leki, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce (zgromadzone w górnych partiach domu lub mieszkania), - nie używaj wody ze studni ani wody gruntowej, ponieważ może być ona skażona,  Po powodzi: - słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych, nie wracaj do domu, dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji i usunięte odpady, - sprawdź instalację elektryczną i gazową, korzystając ze specjalistycznej pomocy, - jeżeli twój majątek był ubezpieczony, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem i dowiedz się, jakie działania musisz podjąć, by uzyskać odszkodowanie.  - jeśli to możliwe, włącz się do pomocy w usuwaniu skutków powodzi, W przypadku powstania pożaru najważniejsze jest wydostanie się na zewnątrz budynku, ale przede wszystkim: nie ulegaj panice, nie ryzykuj życia dla ratowania mienia, nie zatrzymuj się aby zabrać rzeczy osobiste, nie używaj wind, nie biegnij, nie wchodź z powrotem do pomieszczeń, dopóki strażacy nie powiedzą, że jest to bezpieczne. Nie przystępuj do gaszenia pożaru, jeżeli: jest zbyt duży i płomienie sięgają sufitu, w zasięgu ognia znajdują się ciecze łatwo zapalne lub materiały niebezpieczne, istnieje ryzyko odcięcia drogi Twojej ucieczki przez dym lub ogień. Nie gaś płonącego gazu. Wyłącz jego dopływ i następnie schłodź otoczenie wodą. Nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem. Jeżeli nie jesteś w stanie opanować pożaru, opuść budynek przez najbliższe wyjście, nie ryzykuj. Poruszając się zadymionym korytarzem pamiętaj, że przy podłodze jest mniej dymu i jest niższa temperatura, dlatego przyjęcie niskiej pozycji umożliwi lepszą widoczność i ułatwi oddychanie. Warto mieć w mieszkaniu gaśnicę i czujkę pożarową. Gdy w pomieszczeniu ulegnie uszkodzeniu instalacja lub urządzenie na gaz ziemny należy: zakręcić kurek przed urządzeniem gazowym, a gdy uszkodzona jest instalacja zakręcić kurek główny otworzyć okna i opuścić pomieszczenie niezwłocznie zawiadomić o awarii pogotowie gazowe nie podejmować na własną rękę prób naprawy instalacji i urządzeń gazowych nie włączać urządzeń elektrycznych i nie używać otwartego ognia, żeby nie zainicjować wybuchu gazu. Wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną.

Dodaj swoją odpowiedź