Matematyka
Damazy
2017-06-21 14:46:56
Oblicz to zad w zalaczniku
Odpowiedź
czekolada789
2017-06-21 19:04:33

Korzystamy z podstawowych własności potęgowania: [latex](x^a)^b=x^{acdot b}\ [/latex] A co do przykładu: [latex]frac{11cdot3^{12}-6cdot3^{11}}{81^2cdot 243}=frac{3^{11}(11cdot3-6)}{(3^4)^2cdot 3^5}=frac{3^{11}(33-6)}{3^8cdot3^5}=frac{3^{11}cdot27}{3^{11}}=27[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź