Matematyka
Asik695
2017-06-26 15:56:55
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A=(-1;2) i B (2;-1)
Odpowiedź
Kulfonus
2017-06-26 22:14:14

A=(-1;2) i B (2;-1) y = ax+b 2 = -a+b -1 = 2a +b 2+a=b -1=2a+2+a b=2+a -3 = 3a b=2+a a=-1 b=2-1=1 a = -1 y = ax+b ODP : y=-x+1

kacpex8
2017-06-26 22:15:29

równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty [latex]A(a_x, a_y), B(b_x, b_y)[/latex] można zapisać w postaci [latex](y-y_a)(x_b-x_a)-(y_b-y_a)(x-x_a)=0[/latex] A(-1, 2), B (2, -1) [latex](y-2)(2+1)-(-1-2)(x+1)=0\\ 3(y-2)+3(x+1)=0\\ y-2+x+1=0\\ y=-x+1[/latex] tada

Dodaj swoją odpowiedź