Matematyka
Konto usunięte
2017-06-26 18:34:05
Pomoże ktoś z zad w załączniku:?
Odpowiedź
roksanaaa
2017-06-26 20:15:36

zad 9 a =16 cm l = 17 cm   to jest lit el, jak Lucjan obl.P Podstawa składa się z 6 trójkątów równobocznych, bo kąt środkowy = 60 stopni, 360 :6 = 60 stopni  P podstawy = 6* P trójkąta równobocznego,, P tr. = a2 pierw. z3 /4 P podst. = 6 * a^2 pierw z 3 / 4 Sciana boczna jest trójkątem równoramiennym o podstawie a = 16 cm i ramieniu l =17 cm. Obliczamy wysokość tego trójkąta z tw. Pitagorasa (1/2 a)^2 + h^2 = l ^2 64 + h^2 = 289 h^2 = 289 - 64  h^2 = 225 h = 15 cm pole 1 ściany P 1 = 1/2 a *h           razy 6 pole 6 ścian P  6 = 3ah  = P boczne P całk = P podst + P boczne P całk. = 6 a^2 pierw z 3 /4 + 3ah P całk = 6*16^2 pierw. z3 /4 + 3*16 * 15 P całk = (384 pierw z 3 + 720)   cm2 zad 10 a = 2m  l = a = 2 m gęstość d = 1,2 kg/m3 obliczyć masę powietrza m Należy obliczyć objętość szałasu czyli ostrosłupa .Potrzebne pole podstawy i wysokość. Podstawa jest kwadratem o boku 2 m  P = a2 Obliczamy wysokość z połowy przekątnej kwadratu i krawędzi bocznej za pomocą tw. Pitagorasa przekątna kwadratu  d = a pierw. z 2    a^2 = h^2 + (1/2 a pierw z 2 )^2 h^2 = a^2 - 1/2 a^2 h^2 = 1/2  a^2 h = a/pierw z 2   usuwamy niewymierność z mianownika  razy pierw z2 / pierw z 2 h = a pierw z 2 / 2  objętość  V = 1/3 P p * h V = 1/3 * a^2 * a pierw z 2 / 2  V = 1/3 * 2^2 * 2 pierw z 2 /2  V = 4/3 pierw z2 m 3  = 4 * 1, 43 /3 = ok 1,9 m3 masa powietrza m = V * d     m = 1,9 m3 * 1,2 kg/m3 = 2,28 kg

Dodaj swoją odpowiedź