Informatyka
mimajselfendaj
2017-06-26 18:40:55
Napisz program sortujący kilka podanych liczb rosnąco. Program ma byc napisany za pomocą metody sortowania w C++. Proszę o szybką pomoc, z góry dzięki.
Odpowiedź
neefree
2017-06-27 00:41:47

#include #include using namespace std; void swap(int &x,int &y) {     int z(x);     x=y;     y=z; } void Bubble_sort(int* t,int n) {     int i=-1,j;     bool if_swap;     do     {         if_swap=false;         for(++i,j=n-1;j>i;--j)         if(t[j]>r;     for(int i=0;i>tab[i];     }     cout<<"Przed sortowaniem"<

Dodaj swoją odpowiedź