Chemia
klaudia1131531
2017-06-26 20:50:45
Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych a)Cu+O2=Cu2O b)Al+O2=AlO3 c)H2+N2=NH3 d)K+Cl2=KCl e)CuO+C=Cu+CO2 f)Al2O3+HBr=Al3+H2O g) Fe+HCl=FeCl2+H2 h)Cr+H2S=Cr2S3+H2 i) N2+O2=NO j)KClO3=KCl+O2
Odpowiedź
juztyna
2017-06-26 22:08:57

a) 4Cu + O2 ----> 2Cu2O b) 4Al + 3O2 ----> 2Al2O3 c) 3H2 + N2 -----> 2NH3 d) 2K + Cl2 ----> 2KCl e) 2CuO + C -----> 2Cu + CO2 f) Al2O3 + 6HBr ----> 2AlBr3 + 3H2O g) Fe + 2HCl ----> FeCl2 + H2 h) 2Cr + 3H2S ----> Cr2S3 + 3H2 i) N2+O2 ----> 2NO j) 2KClO3 -----> 2KCl + 3O2 :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź