Matematyka
Konto usunięte
2017-06-26 21:11:15
pomocy na poniedziałek matematyka
Odpowiedź
Wełna
2017-06-27 02:01:57

A) równoległe- ABCD, prostopadłe-HEAD, FGCB, HGCB, ABFE B) równoległe- AB,HG,DC prostopadłe-EA,FB,GC,HD, C)21cm x 17cm, 21cm x 14cm, 14cm x 17cm D) 4·21+ 4·17+4·14

Konto usunięte
2017-06-27 02:03:12

Zad. 1. a) Prostopadłe: EABF, FBCG, GCDH, HEAD Równoległe: ABCD b) Równoległe: HG, AB, DC Prostopadłe: HE, GF, CB, DA, EA, HD, FB, GC c) ABFE i HDCG =  17cm x 21cm BCGF i EADH = 14cm x 21cm EFGH i ABCD = 17cm x 14cm d) (21cm * 4) + (17cm * 4) + (14cm * 4) = 84cm + 68cm + 56cm = 208cm Pozdrawiam ;D I liczę na naj

Dodaj swoją odpowiedź