Matematyka
kristen1990
2017-06-26 21:24:55
Zbadaj monotonicznosc ciągu an=-3n-3
Odpowiedź
lordkb700
2017-06-27 00:34:37

[latex] nin N_+[/latex] [latex]a_{n}=-3n-3[/latex] [latex]a_{n+1}=-3(n+1)-3=-3n-3-3=-3n-6[/latex] [latex] a_{n+1} - a_{n} = -3n-6-(-3n-3)=-3n-6+3n+3=-3 extless 0[/latex] Skoro różnica między kolejnymi wyrazami jest mniejsza niż 0, tzn. że ten ciąg jest malejący. Odp.: Ciąg ([latex] a_{n}[/latex]) jest malejący.

Dodaj swoją odpowiedź