Matematyka
kasienka102030
2017-06-26 22:53:45
Doprowadź wzór funkcji kwadratowej f do postaci kanonicznej: f(x)=(x-6)(x+2)
Odpowiedź
pami19
2017-06-27 04:53:14

f(x) = (x - 6)(x + 2)      - postać iloczynowa x₁ = 6,  x₂ = -2 f(x) = a(x - p)² + q      - postać kanoniczna p = (x₁+x₂)/2 = (6-2)/2 = 2 q = f(p) = f(2) = (2-6)(2+2) = -4·4 = -16 a = 1 f(x) = (x - 2)² - 16    - postać kanoniczna

marta141094
2017-06-27 04:54:29

[latex]f(x)=a(x-p)^2+q[/latex] wzór funkcji w postaci kanonicznej [latex]f(x)=(x-6)(x+2)=\\x^2+2x-6x-12=\\x^2-4x-12=\\ (x^2-4x+4)-4-12\\ f(x)=(x-2)^2-16[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź