Matematyka
Tysiaczek
2017-06-26 23:00:35
Bardzo prosze o pomoc
Odpowiedź
x1zochx7
2017-06-27 03:47:27

2. Mianownik musi być różny od zera; nie dzieli się przez zero. x² - 3x - 4 ≠ 0 x² - 4x + x - 4 ≠ 0 x(x - 4) + (x - 4) ≠ 0 (x + 1)(x - 4) ≠ 0 x + 1 ≠ 0    ∧    x - 4 ≠ 0 x ≠ -1         ∧    x ≠ 0 D = R {-1;4}  2. (x - 2)/(x + 3) = 0    |·(x + 3) x + 3 ≠ 0 x ≠ -3 D = R {-3} x - 2 = 0 x = 2  3. -x² + 2x + 3 ≤ 0 Δ = 2² - 4·(-1)·3 = 4 + 12 = 16 √Δ = 4 x₁ = (-2+4)/(-2) = -1 x₂ = (-2-4)/(-2) = 3 a = -1 a < 0, ramiona paraboli skierowane do dołu; wartości ≤ 0 pod osią OX: x ∈ (-∞;-1> ∪ <3;+∞)

Dodaj swoją odpowiedź