Chemia
sarunia13
2017-06-21 16:35:35
[SIÓDMA KLASA] Uzupełnij zdania, korzystając z wykresu przedstawiającego gęstość różnych gazów (wykres w załączniku) Gazem szlachetnym o najmniejszej gęstośći jest….. . Największą gęstość wśród przedstawionych gazów szlachetnych ma ….. Gęstość około dwukrotnie większą od gęstości argonu ma …….. W powietrzu będą unosiły się balony wypełnione….., ponieważ gęstość tych gazów jest……. od gęstości powietrza. Opadną balony wypełnione ………. , ponieważ gęstość tych gazów jest…….. od gęstości powietrza.
Odpowiedź
d4mian
2017-06-21 19:38:38

Gazem szlachetnym o najmniejszej gęstość jest HEL . Największą gęstość wśród przedstawionych gazów szlachetnych ma KSENON. Gęstość około dwukrotnie większą od gęstości argonu ma KRYPTON. W powietrzu będą unosiły się balony wypełnioneNEON I HEL, ponieważ gęstość tych gazów jestMNIEJSZAod gęstości powietrza. Opadną balony wypełnione KSENONEM, KRYPTONEM  , ponieważ gęstość tych gazów jest WIĘKSZA MNIEJSZA od gęstości powietrza.

Dodaj swoją odpowiedź