Język niemiecki
Rewersik
2017-06-27 02:59:45
Zadanie dla germanistów! Przetłumacz poniższe podziękowanie dla nauczycielki na koniec roku szkolnego. W razie konieczności, można nieznacznie zamienić sens wypowiedzi. :) Przez dwa lata uczyła mnie Pani języka niemieckiego. Dzięki Pani bardzo polubiłem ten język/przedmiot. Dla mnie jest Pani świetną lingwistką. Bardzo żałuję, ponieważ nie będę miał z Panią lekcji/zajęć w przyszłym roku szkolnym. Jeżeli będę miał w przyszłości problemy z językiem niemieckim - czy mógłbym się do Pani zwrócić? Cieszę się, że miałem możliwość poznawania języka przy Pani. Dziękuję za wszystko.
Odpowiedź
pinokio123
2017-06-27 03:50:48

Zwei Jahre lang haben Sie mich Deutsch gelehrt. Dank Ihnen habe ich die Sprache lieb gewonnen. Für mich sind sie eine ausgezeichnete Linguistin. Ich bedauere sehr, weil ich nächstes Schuljahr mit Ihnen kein Unterricht haben werde. Wenn ich künftig Probleme in Deutsch habe- werde ich mich dann an Sie wenden können? Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit hatte, bei Ihnen die Sprache kennenzulernen. Ich bedanke mich für alles.

Dodaj swoją odpowiedź