Religia
torcida300
2017-06-21 20:41:35
Podajcie formułke spowiedzi proszę !!!
Odpowiedź
oxnatusskaaxo
2017-06-22 02:31:29

DZ – NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS.K – Na wieki wieków. Amen.DZ – W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.JESTEM UCZNIEM (UCZENNICĄ) KLASY III. DO SPOWIEDZI PRZYSTĘPUJĘ PO RAZ PIERWSZY. (od następnej spowiedzi mówisz: OSTATNI RAZ BYŁEM U SPOWIEDZI (mówisz kiedy), POKUTĘ ZADANĄ ODPRAWIŁEM (lub nie i dlaczego), a dalej jest tak samo) OBRAZIŁEM PANA BOGA NASTĘPUJĄCYMI GRZECHAMI…(wyznajesz swoje grzechy)WIĘCEJ GRZECHÓW NIE PAMIĘTAM, ZA WSZYSTKIE SERDECZNIE ŻAŁUJĘ I POPRAWĘ OBIECUJĘ, A CIEBIE OJCZE DUCHOWNY PROSZĘ O POKUTĘ I ROZGRZESZENIE.K – (kapłan rozmawia z Tobą, modli się i udziela rozgrzeszenia)DZ – W tym czasie żałuj za grzechy, bijąc się w piersi i mówiąc: BOŻE, BĄDŹ MIŁOŚCIW MNIE GRZESZNEMU.K – „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.DZ – AMENK – Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.DZ – BO JEGO MIŁOSIERDZIE TRWA NA WIEKI.K – Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.DZ – BÓG ZAPŁAĆ.

anetka222
2017-06-22 02:32:44

Uklękwszy u konfesjonału , powiedz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus . Kapłan odpowiada : Na wieki wieków . Amen. Przeżegnaj się : W imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego . Amen . Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład , może to uczynić słowami : Bóg niech będzie w twoim sercu , abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy . Rozpoczynając wyznanie grzechów powiedz : ostatni raz spowiadałem (am) się przed : tygodniem , miesiącem , latami . pokutę odprawiłem . Popełniłem następujące grzechy : Wyliczam te grzechy , a przy ciężkich podaję liczbę i okoliczności . na zakończenie mów , więcej grzechów nie pamiętam , za wszystkie serdecznie żałuję i proszę Boga Ojca o przebaczenie . Następnie słuchaj uważnie pouczeń kapłana i zapamiętaj zadaną pokutę .Przed przyjęciem rozgrzeszenia okaż jeszcze raz skruchę – Słowami : Boże bądź miłości w mnie grzesznemu . Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa : Bóg Ojciec Miłosierdzia ,który pojednał świat ze sobą , przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Duch Świętego na odpuszczenie grzechów ,niech ci udzieli przebaczenia i pokoju ,przez posługę Kościoła i ja odpuszczam Tobie grzechy , w imię Ojca , Syna i ducha Świetego . Puka w konfesjonał Odpowiedz :,,Amen „ Po udzielaniu rozgrzeszenia, kapłan morze zwrócić się do ciebie słowami : Wysławiajmy Pana bo jest dobry. Odpowiedz : Bo jego miłosierdzie trwa na wieki Ksiądz mówi : Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju. Odpowiedz : Bóg zapłać.

Dodaj swoją odpowiedź