Matematyka
amator9
2017-06-21 20:48:25
1.Pole powierzchni sześcianu wynosi 96 cm 2. Oblicz objętość tego sześcianu. Oblicz, ile centymetrów kwadratowych szkła potrzeba do wykonania akwarium, którego podstawą jest prostokąt o wymiarach 8 dm na 5 cm, jeśli objętość akwarium wynosi 120l. 2.Przekatna ściany bocznej prostopadłośćianu o podstawie kwadratu ma długość 10cm i tworzy z krawędzią podstawy kąt 60°. Oblicz objętość pole powierzchni tego prostopadłośćianu.
Odpowiedź
24051996
2017-06-21 22:25:12

96 : 6 = 16 pierwiastek z 16 to 4 4 cm to długość krawędzi sześcianu objętość : 4*4*4=72 cm sześcienne 8 dm * 0,5 dm = 4 dm kwadratowe 120 l : 4 dm kwadratowe = 30 dm 30 dm to wysokość akwarium podstawa akwarium : 80 cm * 5 cm =400 cm kwadratowych ściana dłuższa boczna : 80 cm * 300 cm = 24000cm kwadratowych Ściana krótsza boczna : 5 cm * 300 cm = 1500 cm kwadratowych 400+ 2*24000+2*1500= 400+48000+3000=51400cm kwadratowych czyli ta przekątna z bokiem podstawy to połowa trojkata równobocznego, czyli krawędź podstawy prostopadłościanu ma 5 cm pole powierzchni: 2*5*5+4*5*(10pierwiastek z 3 /2) = 50+ 100√3

Dodaj swoją odpowiedź