Geografia
trumek
2017-06-21 21:43:05
[SIÓDMA KLASA] Dlaczego po 1989 r. w Polsce wzrosło bezrobocie?
Odpowiedź
Tinsleyrose
2017-06-22 01:13:59

Wzrost bezrobocia w Polsce w latach 90-tych wiązał się między innymi z zmianą ustroju komunistycznego na kapitalistyczny oraz z planem Lecha Balcerowicza . Plan Lecha Balcerowicza polegał na bezpośrednim zamykaniu przedsiębiorstw państwowych aby firmy prywatne zdołały się rozwinąć . W ten sposób skutecznie pozbawił miejsc pracy dla ludzi zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach .

Bimbo
2017-06-22 01:15:14

Po 1989 r. w Polsce wzrosło bezrobocie, ponieważ przemiany gospodarcze, które wtedy zapoczątkowano, a zwłaszcza wprowadzenie zasad wolnego rynku, ujawniły słabość i zacofanie technologiczne polskiej gospodarki. Wiele przedsiębiorstw nie sprostało temu i upadło. W innych ograniczono etaty. Zlikwidowano także PGR-y (państwowe gospodarstwa rolne).

Dodaj swoją odpowiedź