Geografia
sasetka252
2017-06-21 21:49:55
[SIÓDMA KLASA] Omów przyrodnicze czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Polsce. Dlaczego gęstość zaludnienia jest różna w różnych rejonach Polski?
Odpowiedź
lilka12312
2017-06-21 23:59:18

Czynniki przyrodnicze wpływające na rozmieszczenie ludności: - ukształtowanie powierzchni - warunki klimatyczne, wodne i glebowe (np. żyzne gleby) - występowanie surowców mineralnych   Zbyt urozmaicona rzeźba terenu w górach uniemożliwia osadnictwo w pewnych ich partiach. Niewielkie zaludnienie występuje także na terenach z bagnami, licznymi jeziorami. Tam, gdzie występują żyzne gleby, czyli tam, gdzie obszary były przez lata wylesiane i użytkowane rolniczo, są dziś najgęściej zaludnione tereny. Są to m.in.: Nizina Śląska, Pojezierze Wielkopolskie, Kotlina Sandomierska. Obecność surowców naturalnych także ma duży wpływ na koncentrację ludności, dlatego np. Wyżyna Śląska jest bardzo zaludniona. Na gęstość zaludnienia wpływają różne czynniki - tam, gdzie lepiej  i korzystniej się osiedlać, tam gęstość zaludnienia będzie większa.

Dodaj swoją odpowiedź