Geografia
justa1793
2017-06-21 21:56:45
[SIÓDMA KLASA] Wymień negatywne skutki migracji zagranicznych w Polsce.
Odpowiedź
fajny123147
2017-06-22 04:46:37

- niedobór wykwalifikowanych pracowników na krajowym rynku pracy (np. robotników budowlanych, hydraulików, programistów) - wzrost tempa starzenia się polskiego społeczeństwa (wyjeżdżają głównie osoby młode) - straty, które ponosi państwo w wyniku finansowania kształcenia specjalistów, którzy wyjechali do pracy za granicę - rozłąka z rodziną, wzrost liczby dzieci, które zostają pod opieką innych osób, kiedy jedno z rodziców (lub oboje) pracuje za granicą

Dodaj swoją odpowiedź