Geografia
Martuśka55
2017-06-21 22:10:25
[SIÓDMA KLASA] Odpowiedz na pytania: 1. Ile wynosiła rekordowa stopa bezrobocia w Polsce? 2. W którym to było roku? 3. Ile wynosiła stopa bezrobocia w 2016 r.?
Odpowiedź
przetak
2017-06-22 02:55:33

1. Ile wynosiła rekordowa stopa bezrobocia w Polsce? 20,7% 2. W którym to było roku? 2003 r. 3. Ile wynosiła stopa bezrobocia w 2016 r.? 8%

Dodaj swoją odpowiedź