Geografia
Sova98
2017-06-21 22:24:05
[SIÓDMA KLASA] Prawda czy fałsz: 1. Piramida płci i wieku społeczeństwa młodego przypomina trójkąt o szerokiej podstawie. 2. W roku 2015 w Polsce osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły ok. 62,4% społeczeństwa. 3. Wśród osób w wieku produkcyjnych są osoby bezrobotne. 4. Wśród osób w wieku produkcyjnych nie ma osób na rencie.
Odpowiedź
Natalcia03051997
2017-06-22 00:43:17

1. Piramida płci i wieku społeczeństwa młodego przypomina trójkąt o szerokiej podstawie. PRAWDA 2. W roku 2015 w Polsce osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły ok. 62,4% społeczeństwa. FAŁSZ 3. Wśród osób w wieku produkcyjnych są osoby bezrobotne. PRAWDA 4. Wśród osób w wieku produkcyjnych nie ma osób na rencie. FAŁSZ

Dodaj swoją odpowiedź