Geografia
zakow3
2017-06-21 22:30:55
[SIÓDMA KLASA] Oblicz współczynnik przyrostu rzeczywistego w Polsce, wierząc, że w 2015 r. urodziło się 369 tys. osób (U), a zmarło - 395 tys. osób (Z). Liczba ludności (L) wynosiła wtedy 38 437 tys., z kolei saldo migracji (SM) osiągnęło wartość -16tys.
Odpowiedź
tauraeldar
2017-06-22 01:08:36

1. Obliczamy przyrost naturalny (PN). PN = U - Z PN = 369 000 - 395 000 = -26 000 2. Obliczamy przyrost rzeczywisty (PR). PR = PN + SM PR = -26 000 + (-16 000) = -42 000 3. Obliczamy współczynnik przyrostu rzeczywistego (Wpr). Jest to wartość przyrostu rzeczywistego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców kraju, więc wyrażamy ją w promilach. Wpr = (PR:L) x 1000 Wpr = (-42 000:38 437 000) x 1000 = -1,1‰ Odp. Współczynnik przyrostu rzeczywistego w Polsce w 2015 r. wynosił -1,1‰.

Dodaj swoją odpowiedź