Geografia
MajaPap
2017-06-21 22:44:35
[SIÓDMA KLASA] Wybierz prawidłową odpowiedź: 1. W Polsce najwięcej osób pracuje w sektorze: A. rolnictwa B. usług C. przemysłu i budownictwa. 2. W Wielkiej Brytanii najwięcej osób pracuje w sektorze: A. usług B. rolnictwa C. przemysłu i budownictwa.
Odpowiedź
Apostroff
2017-06-22 05:08:56

1. W Polsce najwięcej osób pracuje w sektorze: B. usług   2. W Wielkiej Brytanii najwięcej osób pracuje w sektorze: A. usług

Dodaj swoją odpowiedź