Geografia
kurczaczeknarusa
2017-06-21 22:51:25
[SIÓDMA KLASA] Omów wpływ migracji na strukturę wieku ludności wiejskiej.
Odpowiedź
ksiulaa07
2017-06-21 23:29:23

Na terenach wiejskich odległych od dużych miast, gdzie saldo migracji jest ujemne, społeczeństwo się starzeje, bo wyjeżdżają głównie ludzie młodzi. We wsiach blisko miast saldo jest dodatnie - przenoszą się tam zamożne młode osoby z miast. W rezultacie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest tam niższy niż na obszarach oddalonych od dużych miast.

Dodaj swoją odpowiedź