Geografia
bogumił
2017-06-21 22:58:15
[SIÓDMA KLASA] Kim są Łemkowie?
Odpowiedź
ewka12088
2017-06-22 03:59:06

Łemkowie są grupą etniczną, która mieszkała na terenie Łemkowszczyzny aż do wysiedleń z lat 1945-47. Jest to grupa ludności rusińskiej. W tej chwili są uznawani za mniejszość etniczną w Polsce. Mieszkają też na Słowacji, Ukrainie. Nazwa "Łemko" pochodzi od wyrazu używanego przez sąsiednie grupy, które używały innej gwary. Łemkowie mają swoją gwarę.

Dodaj swoją odpowiedź