Geografia
tofik501
2017-06-21 23:05:05
[SIÓDMA KLASA] Na podstawie załączonej mapy podaj województwa o największym udziale mieszkańców miast w ogólnej ludności województwa.
Odpowiedź
ronczka1997
2017-06-22 04:54:04

Są to województwa: zachodniopomorskie, dolnośląskie i śląskie.

Dodaj swoją odpowiedź