Geografia
eclipse91
2017-06-21 23:11:55
[SIÓDMA KLASA] Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce (Wpn), wiedząc, że w 2014 r. urodziło się 375 tys. osób (U), a zmarło 377 tys. osób (Z). W tym samym roku liczba ludności (L) wg stanu na 31 grudnia wynosiła 38 479 tys.
Odpowiedź
johny124
2017-06-22 00:08:00

1. Obliczamy przyrost naturalny (PN). PN = U - Z PN = 375 000 - 377 000 = -2000 2. Obliczamy współczynnik przyrostu naturalnego (Wpn). Wpn= (PN:L) x 1000 ‰ Wpn = (-2000:38 479 000) x 1000 ‰ = -0,05‰ Odp. W 2014 r. współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce wynosił -0,05‰.

Dodaj swoją odpowiedź