Geografia
mateol2009
2017-06-21 23:18:45
[SIÓDMA KLASA] Kiedy mówimy o migracji krótkookresowej, a kiedy o długookresowej?
Odpowiedź
gossipgirlxd
2017-06-22 05:07:28

Według Głównego Urzędu Statystycznego migracja to pobyt w innym kraju powyżej 3 miesięcy. Migracje od 3 do 12 miesięcy to migracje krótkookresowe, a te powyżej roku to migracje długookresowe. Szacuje się, że w 2015 r. prawie 2,4 mln Polaków przebywało za granicą dłużej niż 3 miesiące. Około 80/% mieszkało w innym kraju powyżej roku.

Dodaj swoją odpowiedź