Geografia
kokoszka44
2017-06-21 23:25:35
[SIÓDMA KLASA] Rozpoznaj zjawiska przedstawione na wykresie. Zapisz litery, którymi je oznaczono, oraz określenia tych zjawisk wybrane spośród podanych poniżej. ujemny przyrost naturalny, dodatni przyrost naturalny, wyż demograficzny, niż demograficzny, nadwyżka kobiet.
Odpowiedź
1974
2017-06-22 05:12:17

A - wyż demograficzny B - niż demograficzny C - dodatni przyrost naturalny D - ujemny przyrost naturalny

Dodaj swoją odpowiedź