Geografia
piateczka
2017-06-21 23:39:15
[SIÓDMA KLASA] Wskaż na mapie obszary o największym i najmniejszym zaludnieniu. Podaj ich nazwy.
Odpowiedź
milczy91
2017-06-22 04:23:55

największe zaludnienie: aglomeracja warszawska, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Trójmiasto, Poznań, Szczecin, Kraków najmniejsze zaludnienie: Podlaskie, Elbląskie, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Lubuskie, zachodnia część woj. zachodniopomorskiego, wschodnia część woj. pomorskiego

Dodaj swoją odpowiedź