Geografia
ola713
2017-06-21 23:46:05
[SIÓDMA KLASA] Jakie znasz skutki starzenia się społeczeństwa?
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-22 04:27:29

- spowolnienie wzrostu gospodarczego wskutek mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym - większe wydatki na ochronę zdrowia - więcej osób korzystających ze świadczeń emerytalnych i większe wydatki z budżetu państwa

Dodaj swoją odpowiedź