Geografia
kamka123
2017-06-21 23:59:45
[SIÓDMA KLASA] Oceń prawdziwość poniższych zdań. A. Na rozmieszczenie ludności w Polsce wpływają czynniki przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne oraz historyczne. B. W naszym kraju dużą koncentracją ludności odznaczają się rejony występowania surowców mineralnych, np. Wyżyna Śląska. C. Przyrodniczym czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie ludności jest rozwój miast. D. Silnie urozmaicona rzeźba terenu oraz występowanie dużej liczby jezior i bagien powoduje, że Nizina Mazowiecka należy do najrzadziej zaludnionych obszarów Polski.
Odpowiedź
hasaneczka
2017-06-22 02:15:37

A. Na rozmieszczenie ludności w Polsce wpływają czynniki przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne oraz historyczne. PRAWDA B. W naszym kraju dużą koncentracją ludności odznaczają się rejony występowania surowców mineralnych, np. Wyżyna Śląska. PRAWDA C. Przyrodniczym czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie ludności jest rozwój miast. FAŁSZ D. Silnie urozmaicona rzeźba terenu oraz występowanie dużej liczby jezior i bagien powoduje, że Nizina Mazowiecka należy do najrzadziej zaludnionych obszarów Polski. FAŁSZ

Dodaj swoją odpowiedź