Chemia
lukasz45206
2017-06-22 00:54:25
Liceum/Technikum Chemia 15+8 pkt Podano ilości związków chromu, które rozpuszczono w takich samych objętościach wody. W którym roztworze będzie najwięcej jonów Cr3+? Swoją odpowiedź potwierdź odpowiednimi obliczeniami. I 250g Cr2(SO4)3 (m.czast. 392) II 500g K2Cr2O7 (m.czast. 294) III 150g CrCl3 (m.czast. 158) IV 400g K2CrO4 (m.czast. 194)
Odpowiedź
Marcinoo
2017-06-22 03:56:31

Najwięcej jonów Cr3+ będzie w roztworze I, ponieważ: I Mamy 250/392=0.638 mol Cr2(SO4)3, każdy mol tego związku to dwa mole jonów Cr3+, więc tych jonów jest 0,638x2=1,276 mol II W tym roztworze nie będzie jonów Cr3+, ponieważ K2Cr2O7 dysocjuje na K+ i Cr2O7 2- III Mamy 150/158=0,949 mol CrCl3, każdy mol tego związku to mol Cr3+, więc mamy 0,949 mol tych jonów IV Podobnie jak w II nie będzie jonów Cr3+

Dodaj swoją odpowiedź