Historia
benny1406
2017-09-23 21:24:05
Walka o dominację polityczną we wczesnośredniowiecznej Europie odbyła się pomiędzy; a-Cesarzem Ottonem III a papieżem Innocentym III b-Królem Henrykiem II a Bolesławem Chrobrym c-Papieżem Grzegorzem VII a cesarzem Henrykiem IV
Odpowiedź
jack1819
2017-09-24 01:23:54

Pasuje odpowiedź C. papieżem Grzegorzem VII a cesarzem Henrykiem IV

Dodaj swoją odpowiedź