Matematyka
eluska8
2017-09-23 21:30:55
Oblicz: zadanie w załączniku
Odpowiedź
Seliska
2017-09-23 23:34:41

[latex]mathrm{ frac{3x+2}{5}= frac{2-x}{3}-x | cdot 15} \ \ mathrm{3(3x+2)=5(2-x)-15x} \ \ mathrm{9x+6=10-5x-15x} \ \ mathrm{29x=4} \ \ mathbf{x= frac{4}{29} }[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź